Leki 75+

Oficjalna strona rządowego projektu zapewniającego bezpłatny dostęp do leków dla osób powyżej 75. roku życia

Na czym polega projekt leki 75+?

Jak otrzymać bezpłatne leki?

Podstawy do otrzymania bezpłatnego leku:

  • wiek – ukończony 75. rok życia, weryfikowany przez numer PESEL (u osób, które nie mają numeru PESEL, będzie to data urodzenia)
  • recepta – litera S wpisana w polu „kod uprawnień dodatkowych”
  • wykaz – potrzebny lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków

Leki są przepisywane na dotychczasowych wzorach recept. Wystarczy, że lekarz lub pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej wpiszą na recepcie w polu „kod uprawnień dodatkowych” literę S.

Przepisywany lek musi znajdować się w wykazie bezpłatnych leków (część D obwieszczenia refundacyjnego).

Dla kogo bezpłatne leki?

Projekt jest skierowany do WSZYSTKICH pacjentów, którzy w dniu wystawiania recepty na leki ukończyli 75. rok życia. Wiek pacjentów jest weryfikowany przez numer PESEL (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL będzie to data urodzenia).

Jakie leki są bezpłatne?

Wykaz obejmuje leki, które na podstawie obowiązującego od 1 września 2016 r. obwieszczenia refundacyjnego są wydawane pacjentom za odpłatnością ryczałtową, 30% lub 50%. W wykazie znalazło się 68 substancji czynnych, w tym 6 cząsteczek z ryczałtowym poziomem odpłatności. Leki umieszczone na wykazie pokrywają ponad 81% zapotrzebowania pacjentów powyżej 75 roku życia na leki refundowane z poziomem odpłatności 30%.

Wykaz bezpłatnych leków dla seniorów jest dostępny na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia i w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia. Stanowi on część D obwieszczenia refundacyjnego.

Kto może wystawić receptę?

Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej

Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej

Lekarz wystawiający receptę dla siebie i dla rodziny

Wydatki pacjentów 75+ na leki refundowane

  • 860 mln zł w 2015 r.
  • 735 mln zł w 2016 r. (860 mln zł – 125 mln zł)
  • 296 mln zł w 2017 r. (860 mln zł – 564 mln zł)

W 2015 r. pacjenci po 75 roku życia wydali ok. 860 mln zł na leki refundowane. Po wejściu w życie ustawy rachunki seniorów po 75. roku życia za leki refundowane zmniejszą się o ponad 40% w 2016 r., a w kolejnych latach – o ponad 60%.

Finansowanie projektu

Środki na finansowanie projektu będą pochodziły z budżetu państwa. Dotacja będzie przekazywana przez Ministra Zdrowia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister Zdrowia będzie pokrywał koszty poniesione przez Narodowy Fundusz Zdrowia w części gwarantującej bezpłatny dostęp dla pacjenta.

W pierwszym pełnym roku obowiązywania regulacji (2017 r.) na finansowanie zostanie przeznaczone 564 mln zł.

Kwota ta w kolejnych latach będzie wzrastać.

 

2017 r. ➞ 564,0 mln zł
40.3%
2018 r. ➞ 643,3 mln zł
46%
2019 r. ➞ 733,4 mln zł
52.4%
2020 r. ➞ 836 mln zł
59.7%
2021 r. ➞ 953,1 mln zł
68.1%
2022 r. ➞ 1 010,3 mln zł
72.2%
2023 r. ➞ 1 070,9 mln zł
76.5%
2024 r. ➞ 1 135,1 mln zł
81.1%
2025 r. ➞ 1 203,2 mln zł
85.9%

Najczęściej zadawane pytania

Co mam zrobić jeżeli leki, które mogą mi być przepisane bezpłatnie zalecił lekarz specjalista?

Jeżeli lekarz specjalista uważa, że pacjent powinien być leczony lekami, które mogą być przepisane pacjentowi bezpłatnie przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przekazuje lekarzowi poz pisemną informację na temat zalecanego leczenia, który może na podstawie przekazanej informacji przepisać leki bezpłatnie. Lekarz specjalista ma w dalszym ciągu możliwość przepisania leków refundowanych na zasadach ogólnych.

Kto może wystawiać recepty na bezpłatne leki 75+?
  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej;
  • Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej;
  • Lekarz wypisujący receptę dla siebie lub dla rodziny.
Jakie leki przysługują bezpłatnie pacjentom 75+?

Lista bezpłatnych leków stanowi część d obwieszczenia refundacyjnego. Zawiera 1129 pozycji (1129 preparatów) obejmujących 68 substancji czynnych. Objęte bezpłatnym dostępem są leki stosowane w leczeniu chorób wieku podeszłego (głównie choroby przewlekłe takie jak np. choroby serca i układu krążenia, choroba Parkinsona, osteoporoza). Lista bezpłatnych leków będzie zmieniana co dwa miesiące wraz z obwieszczeniem refundacyjnym.

Jak ma być wystawiona recepta?

Recepta musi być oznacza przez osobę wystawiającą w polu „kod uprawnień dodatkowych” symbolem S. Farmaceuta nie ma prawa poprawiania tego kodu na recepcie. Odpłatność za leki jest oznaczana w taki sam sposób, jakby lek był przepisany na zasadach ogólnych (na dotychczasowych zasadach). Farmaceuta sprawdza, które z przepisanych leków przysługują pacjentowi bezpłatnie, a następnie wydaje te leki pacjentowi.

Komu przysługują bezpłatne leki 75+?

Bezpłatnie leki przysługują wszystkim seniorom 75+ uprawnionym do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych. Jedynym kryterium jest wiek weryfikowany na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia (w przypadku osób bez numeru PESEL). Bezpłatne leki przysługują od dnia 75 urodzin pacjenta.

Czy na recepcie prócz bezpłatnych leków mogą być przepisane inne leki?

Tak, na jednej recepcie mogą być przepisane leki bezpłatne, leki refundowane na zasadach ogólnych, leki przysługujące na podstawie innych uprawnień dodatkowych, jak również leki za pełną odpłatnością.

Kontakt

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15,
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 634 96 00

E-mail: kancelaria@mz.gov.pl

Strona Projekt 75+ zarządzana jest przez Ministerstwo Zdrowia. Wszelkie prawa zastrzeżone © 2016.

Start typing and press Enter to search

MENU